×
Klik voor meer producten.
Geen producten gevonden.

Onze winkel gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en we raden u aan het gebruik ervan te accepteren om volledig te kunnen profiteren van uw browsen.

Maak een offerte van mijn winkelwagen Vraag een offerte aan
Onlangs bekeken
Geen artikelen

Wettelijke vermeldingen

Kredieten

Packnwood Belgium

Wettelijk
First Fast Food Community Company

Hoofdkantoor op 4 Nicéphore Nièpce Straat, 91420 Morangis Frankrijk

'33 (0)1 69 10 24 94

SAS met een kapitaal van 1.000.000 euro

RCS Evry 325 476 919

Siret: 325 476 919 00049

NAF: 4638B

VAT: FR57325476919

Hoofdredacteur

Serge MERRAN, President

Accommodatie

SAS OVH, vertegenwoordigd door de heer KLABA

2 Kellermann Straat 59100 Roubaix

Site editor

ITIS Commerce

65 Bourbonnais Straat

69009 Lyon, Rhône-Alpes

www.itis-commerce.com

De gebruiker erkent dat hij deze wettelijke verklaring heeft gelezen en dat hij zich ertoe verbindt deze na te leven.

Verkoopvoorwaarden:

Om de volledige voorwaarden van de verkoop te bekijken, gelieve (klik hier).

Ter herinnering, voor elke bestelling die u valideert, controleert u uitdrukkelijk de validatie en de erkenning van onze verkoopvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze site valt onder de Franse wetgeving.

Verandering

First FFC behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Bescherming van persoonsgegevens

First FFC informeert de gebruiker dat er bij het gebruik van deze site persoonlijke gegevens van hem kunnen worden verzameld. De informatie die de gebruiker via de op de site beschikbare formulieren meedeelt, wordt immers in een geautomatiseerd bestand opgeslagen met het oog op de prospectie en het beheer van de klantenbestanden.

De velden die gevolgd worden door een Asterix zijn verplicht. Anders zal uw aanvraag niet worden verwerkt of zal de verwerking ervan worden vertraagd.

In overeenstemming met de wet "Informatica en Vrijheden" nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht om de gegevens die op hem betrekking hebben te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen.

De gebruiker heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens om legitieme redenen, evenals een recht van verzet tegen het gebruik van dergelijke gegevens voor commerciële doeleinden.

Om zijn rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een ondertekende brief sturen, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

- Per post naar het adres van de site

- Email dpo@groupefirst.com

De gebruiker van de site is verplicht zich te houden aan de bepalingen van de gewijzigde Wet op de Computer, Bestanden en Vrijheden 78-17 van 6 januari 1978, waarvan de overtreding wordt bestraft met strafrechtelijke sancties. In het bijzonder moet hij zich onthouden van elke inzameling, elk misbruik en, in het algemeen, elke handeling die de privacy of de reputatie van personen kan schaden.

Voor meer informatie kunt u terecht op ons privacybeleid.

Intellectueel eigendom

De hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom. De site www.firstpack.fr genomen in zijn geheel, evenals elk van de elementen die het stelt genomen onafhankelijk, met inbegrip van de inhoud met inbegrip van gegevens, teksten, stilstaande of geanimeerde beelden, merk, logo's, geluiden, grafieken, bestanden, zijn het eigendom van de eerste FFC. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de site of een van de onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van First FFC is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De databanken op de site zijn beschermd door de artikelen L.341-1 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom en worden gesanctioneerd voor elke kwalitatieve of kwantitatief substantiële extractie of hergebruik van de inhoud van de intellectuele eigendomsgegevens.

Menu

Instellingen